Wiener Bauindustrie-Zeitung aneb Lichtenštejnské stavby ve vídeňských novinách

11.08.2017 13:12

Nejen lovecké zámečky a jiné odpočinkové stavby, vzniklé na přelomu 18. a 19. století, byly frekventovány v soudobých periodikách, v prvních průvodcích či topografiích. Podobně tomu bylo i během „stavební renesance“ za knížete Jana II. Z Lichtenštejna, kdy na lichtenštejnských panstvích vzniklo, podle plánů knížecího architekta a pozdějšího profesora pražské německé techniky Karla Weinbrennera, velké množství mysliven, kostelů a jiných staveb....

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!