Archiv článků

Maurská vodárna v lednickém parku - květen/červen 2019

24.05.2019 20:38
Vodárna v lednickém parku byla postavena na pravém břehu náhonu nejdeckého mlýna na řece Dyji, protékajícího za zámkem. K roku 1673 existovalo na náhonu blíže neznámé vodohospodářské zařízení, k němuž údajně patřily vodojemy v Nejdku a v Lednici. V letech 1719–1721 bylo opravováno nákladem...

Převor valtického konventu milosrdných bratří Norbert Adam Boccius - nová zjištění - březen/duben 2019

24.05.2019 20:36
V roce 1721 je veden v seznamu žáků vídeňské univerzity student jménem Jiří Bock, který si zřejmě po svém odchodu do Uher latinizoval jméno na Dr. phil. a Dr. med. Jan Adam Jiří Boccius. Ve městě Temešváru (dnes v Rumunsku) se tomuto váženému vojenskému lékaři a jeho manželce Marie...

Syn otci, bratr bratrům – leden/únor 2019

27.01.2019 20:33
Společně se stavbou loveckých zámečků Rendez-vous či Pohansko (viz autorův článek v Malovaném kraji 6/2018 – pozn. red.) se nad Valticemi započalo se stavbou rodového památníku i rozhledny v podobě kolonády na Reistně (1810–1817/1823). Vypracováním plánové dokumentace byl rovněž v tomto...

Bohyni lovu Dianě a jejím ctitelům - listopad/prosinec 2018

29.11.2018 21:52
Lednicko-valtický areál je nepochybně krajinou ozvláštněnou mnoha loveckými zámečky. Některé po 200 letech od svého vzniku vyprávějí skrze kamenné reliéfy starověké příběhy, a je tak na každém z nás, zda dokážeme těmto stavbám porozumět. Jedním z nich je i Hardtmuthův Dianin chrám neboli...

Historie lichtenštejnské cihelny a keramičky v Poštorné - listopad/prosinec 2018

29.11.2018 21:51
V letech 1866-1867 nechala lichtenštejnská knížecí dvorská kancelář provést geologický průzkum u Bořího lesa na katastru tehdejší dolnorakouské obce Poštorná, dnes součásti města Břeclav. Průzkum prokázal naleziště kvalitní cihlářské hlíny a již v roce 1867 proběhl první zkušební výpal ve...

Nový dvůr a chov ovcí merino - červenec/srpen 2018

08.09.2018 11:32
Lednicko-valtický areál nebyl pouze místem s mnoha loveckými zámečky a jinými odpočinkovými stavbami. Toto území vedle zámeckých parků v Lednici a v nedalekých Valticích tvořily a stále tvoří též rybníky, lesy, vinice, polnosti a pastviny. Právě zde, v rostlinné a živočišné...

Historie lednických katakomb - květen/červen 2018

08.09.2018 11:31
Společně se stavbou nového palmového skleníku u lednického zámku podle plánů knížecího architekta Jiřího Wingelmüllera, probíhala současně i stavba podzemní části skleníku, tzv. katakomb, sloužící primárně v zimních měsících jako zimoviště subtropických rostlin pěstovaných v nádobách...

Hubertova šopa v lednickém parku - březen/duben 2018

05.05.2018 18:38
Snad každý návštěvník zámeckého parku v Lednici se při své procházce směrem k Janohradu alespoň na chvíli pozastavil nad ruinami stavby, stojící osamoceně uprostřed luk. Tímto pro někoho možná až tajemným objektem je tzv. Hubertova šopa. Její počátky nejsou zcela známé. Nejčastěji se objevuje...

Byl zámeček Lány dokončen až kolem roku 1918? - leden/únor 2018

30.01.2018 19:59
Zámeček Lány (něm. Lahnen Schloss) je dnes nejjižnější odpočinkovou stavbou v krajinné kompozici Lednicko-valtického areálu, kterou nechal vybudovat Jan I. Josef z Lichtenštejna během stavebního rozmachu na svých panstvích. Jak ale budova po svém dokončení vypadala a hlavně, jak je možné,...

Cihelna Otty Vodvářky a Víta Petrjánoše v Moravské Nové Vsi - listopad/prosinec 2017

29.11.2017 20:07
Někdy v polovině 19. století vznikla v Moravské Nové Vsi obecní cihelna, a to v části obce, které se říkalo Ukrajina, tj. dnešní ulice stejného jména. První cihly zde pálili usedlí havíři, následně sem obec dosadila cihlářského mistra, který měl cihelnu ve své vlastní režii, a platil...
Záznamy: 1 - 10 ze 116
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!