Archiv článků

Byl zámeček Lány dokončen až kolem roku 1918? - leden/únor 2018

30.01.2018 19:59
Zámeček Lány (něm. Lahnen Schloss) je dnes nejjižnější odpočinkovou stavbou v krajinné kompozici Lednicko-valtického areálu, kterou nechal vybudovat Jan I. Josef z Lichtenštejna během stavebního rozmachu na svých panstvích. Jak ale budova po svém dokončení vypadala a hlavně, jak je možné,...

Cihelna Otty Vodvářky a Víta Petrjánoše v Moravské Nové Vsi - listopad/prosinec 2017

29.11.2017 20:07
Někdy v polovině 19. století vznikla v Moravské Nové Vsi obecní cihelna, a to v části obce, které se říkalo Ukrajina, tj. dnešní ulice stejného jména. První cihly zde pálili usedlí havíři, následně sem obec dosadila cihlářského mistra, který měl cihelnu ve své vlastní režii, a platil...

Wiener Bauindustrie-Zeitung aneb Lichtenštejnské stavby ve vídeňských novinách - červenec/srpen 2017

11.08.2017 13:12
Nejen lovecké zámečky a jiné odpočinkové stavby, vzniklé na přelomu 18. a 19. století, byly frekventovány v soudobých periodikách, v prvních průvodcích či topografiích. Podobně tomu bylo i během „stavební renesance“ za knížete Jana II. Z Lichtenštejna, kdy na lichtenštejnských...

Hlohovecká Rybářská chýše a Holandská rybárna v Lednici - květen/červen 2017

28.05.2017 21:42
  Chrám Múz, Chrám Slunce, Čínský pavilon či obelisky jsou zaniklé stavby krajinné kompozice dnešního Lednicko-valtického areálu, jehož historie se již na stránkách Malovaného kraje objevila (MK 4–6/2015 – pozn. red.). Vedle těchto staveb vznikly za knížete Aloise I. Jsoefa a jeho mladšího...

Existuje Lolova mapa Býčí skály?

06.05.2017 22:37
V pátém čísle tohoto časopisu z roku 2012 uveřejnil autor Petr Zajíček zajímavý článek, informující čtenáře, že se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo o rok dříve (tj. 2011) po více než sto letech znovu objevit zapomenutý a dle některých...

č. 3/2017 Perla Moravy z jiného pohledu

21.04.2017 20:23
Že je Lednice nazývána Perlou Moravy, to dnes ví každý školák.  A že Lednicko-valtický areál navštívil každý z nás alespoň jednou, je téměř jisté. S chutí jste jistě navštívili všechny slovutné stavby a cestou zprava obešli celý park. A představte si, že právě to je špatně! Začínat procházku...

Nejstarší dům Valtic - březen/duben 2017

02.04.2017 20:39
Počátky města Valtice sahají do 12. století, největší slávu zažilo během působení rodu Lichtenštejnů, který si je zvolil za rezidenční sídlo a v jehož držení pak byly některé objekty ve městě až do roku 1945. Nejstarší valtická budova, viniční dům čp. 49, však mezi ně nikdy nepatřila, neboť se...

Loděnice v lednickém parku - listopad/prosinec 2016

03.01.2017 14:35
V loňském čtvrtém a pátém čísle Malovaného kraje jsme procházeli lednickým parkem a objevovali dnes již zaniklé stavby, které podle plánů architekta Josepha Hardtmutha vznikly za knížete Aloise I. Josefa a jeho mladšího bratra, knížete a polního maršála Jana I. Josefa z Lichtenštejna na...

Rudczinskeho zámecké divadlo ve Valticích - září/říjen 2016

23.09.2016 20:39
Až několik desetiletí stála stranou zájmu veřejnosti nevzhledně vyhlížející budova valtického zámeckého divadla, která vznikla jako poslední větší stavba zdejšího zámeckého areálu v roce 1790, a to zřejmě na místě staršího objektu, o jehož existenci se stále vedou spory. Jednou z hypotéz je,...

Zámeček ustoupil drátům - říjen/2009

13.09.2016 22:00
Květa Kolářová prožila dětství na Katzelsdorfském zámečku u Valtic. Její dědeček Michal Kycl tam po válce sloužil u Lichtensteinů jako hajný. Ze zámečku, který byl součástí Lednicko-valtického areálu, ale zbyly už jen zažloutlé fotografie. Musel totiž ustoupit drátěným...
Záznamy: 1 - 10 ze 108
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!