Reliéfní výzdoba

Stěny průčelí byly oživeny reliéfy, které byly sestaveny se šlechtických znaků, amorů, lovené zvěře a větví stromů. V letech 1905-1907 za Jana II. z Liechtensteina byl objekt myslivny a zámečku opraven. Byly restaurovány reliéfy a součastně zde byly umístěny další dva reliéfy s loveckými motivy (Lov na jelena a na divokého kance) pocházející z počátku 19. století a vytvořené pravděpodobně některého ze žáků významného sochaře Josefa Kliebera, které byly dosud umístěny na lichtenštejnském zámku v rakouském Seebensteinu. Restauraci reliéfů prováděl sochař Ludwig Wilhelm Stürmer.

Z původních reliéfů, které byly umístěny v částí zvané „Lovecká síň.“ se zachoval pouze lov na divokého kance. Dlouho se nacházel na „Celňáku“. Sloužil jako dekorace na nově postavené kašně. Dnes se, po dlouhé restaurátorské práci v Praze, nachází na zámku ve Valticích.

Lyčka

 

 

Za zámečkem byla dvě zděná křídla....


Zatímco v pravém křídle byl byt pro myslivce, levé sloužilo jako stáj pro dobytek, než bylo přebudováno na další komory pro hajného. Po druhé světové válce se v něm nacházela spíž, komora a kuchyně. Uprostřed ní stál dlouhý stůl s dřevěnými lavicemi, kachlová kamna, která vytápěla celou stavbu, stěny zdobilo paroží. Zajímavostí byla obrovitá trouba, která byla mnohem větší než ty v dnešních domácnostech.

V pravém křídle byla ložnice, pokoj a pracovna. Zde se nacházel masivní vyřezávaný stůl, židle a starodávné křeslo, v rohu stála skříň. Čalounění bylo v zelené barvě. Po stěnách visela spousta loveckých trofejí.

Lyčka