František Musil, Miroslav Plaček, Jiří Úlovec

16.07.2009 09:56

KATZELSDORFSKÁ MYSLIVNA (SALET)

"(okr. Břeclav) - bývalý zámeček v lokalitě, která leží na katastrálním území Valtic. Šlo o jednu ze staveb lednicko-valtického voluptuáru. Tato klasicitní stavba, sloužící jako obydlí hajného a též jako lovecký zámek, vznikla v souvislosti s rozsáhlými krajinářskými úpravami okolí Valtic a Lednice, které byly prováděny na počátku 19. století za Jana I. z Liechtensteina." (...)

„Hlavní výzdobou objektu byly reliéfy představující šlechtické znaky, amorety a různé stromy umístěné na západní stěně hlavní síně. V letech 1905-1907 za Jana II. z Liechtensteina byl objekt myslivny a zámku opraven. Hlavní pozornost byla věnována restauraci reliéfů a součastně zde byly umístěny další dva reliéfy s loveckými motivy (lov na jelena a na divokého kance) pocházející z počátku 19. století a vytvořené pravděpodobně některého ze žáků významného sochaře Josefa Kliebera, které byly do té doby umístěny na lichtenštejnském zámku v rakouském Seebensteinu. Restauraci reliéfů prováděl sochař Ludwig Sturmera."

 

Úryvky z:

MUSIL, František - PLAČEK, Miroslav - ÚLOVEC, Jiří: Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. Praha 2005, s. 141 - 142.

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!