Karel Höss 1908

25.05.2013 16:58

Kniha HÖß, Karl. Fürst Johann II. von Liechtenstein und die bildende Kunst. Wien: Anton Schroll, 1908.

2011_Hoess_Joh2-BildendeKunst_1908.pdf (2,9 MB)


 

 

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!