Michal Hrib: Lesy, Lesní hospodářství a myslivost na polesí Valtice

16.06.2009 13:50

"V Katzelsdorfském háji (oddělení 746, 747) poblíž nynější státní hranice u někdejšího statku Genschenhof byla postavena další zajímavá stavba – Kačisdorfská (Katzelsdorfská) myslivna z let 1817 – 1818, kterou však dnes můžeme vidět pouze na fotografiích, protože byla za druhá světové války těžce poškozena. Na počátku šedesátých let 20. století byla stavba zbourána.“

 

HRIB, Michal: Lesy, lesní hospodářství a myslivost na polesí Valtice. In: Kordiovský, Emil (ed.): Město Valtice. Břeclav 2001, s. 66.

 

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!