Nový dvůr a chov ovcí merino - červenec/srpen 2018

08.09.2018 11:32

Lednicko-valtický areál nebyl pouze místem s mnoha loveckými zámečky a jinými odpočinkovými stavbami. Toto území vedle zámeckých parků v Lednici a v nedalekých Valticích tvořily a stále tvoří též rybníky, lesy, vinice, polnosti a pastviny. Právě zde, v rostlinné a živočišné výrobě, je nutné hledat finanční zdroje, díky nimž mohl areál vzniknout do podoby, kterou jezdí obdivovat turisté z celého světa. Nepochybně nemalý peněžní zisk knížeti z Lichtenštejna plynul i z chovu ovcí merino...

 

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!