Povstane Katzelsdorfský salet a hájovna z trosek?

09.01.2016 22:57

 

Určitě ano, ale zatím jen s pomocí filmařské techniky. Dokumentarista a režisér Tomáš Kaucký si vybral do seriálu České televize o zmizelých zámečcích právě náš zbořený zámeček s hájovnou, který se nalézal přímo na Česko-rakouské hranici do roku 1956. Katzelsdorfský zámeček a hájovna nebyly vůbec po válce v takovém stavu, aby byly srovnány se zemí jako válečné trosky. Stále hledáme pamětníky, kteří v letech 1955 - 1957 sloužili u PS Valtice a pamatují si na likvidaci liechtensteinského zámečku. Například pan Jiří Špaček vzpomíná: „Já jsem přišel do Valtic v roce 1960 jako voják základní služby. Vzpomínám si, že stála tenkrát ještě částečně hájovna. Byla však v dezolátním stavu. Zámeček už neexistoval.
Reliéf ze zámečku byl součástí kašny v areálu celňáku“. Najde se nějaký podnikatel, který nechá skutečně povstat zámeček a hájovnu z trosek?
Kdo obnoví Katzelsdorfký les a kdo obnoví Katzelsdofskou jabloňovou alej do Valtic? To je hned několik otázek, které vyvstanou při zmínce o Katzelsdorfském saletu a hájovně.

Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice

 

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!