Reliéfní výzdoba

17.12.2010 15:17

Stěny průčelí byly oživeny reliéfy, které byly sestaveny se šlechtických znaků, amorů, lovené zvěře a větví stromů. V letech 1905-1907 za Jana II. z Liechtensteina byl objekt myslivny a zámečku opraven. Byly restaurovány reliéfy a součastně zde byly umístěny další dva reliéfy s loveckými motivy (lov na jelena a na divokého kance) pocházející z počátku 19. století a vytvořené pravděpodobně některého ze žáků významného sochaře Josefa Kliebera, které byly dosud umístěny na lichtenštejnském zámku v rakouském Seebensteinu. Restauraci reliéfů prováděl sochař Ludwig Wilhelm Stürmer.

 Z původních reliéfů, které byly umístěny v částí zvané„Lovecká síň.“ se zachoval pouze lov na divokého kance. Dlouho se nacházel na „Celňáku“. Sloužil jako dekorace na nově postavené kašně. Dnes se, po dlouhé restaurátorské práci v Praze, nachází na zámku ve Valticích .

Lyčka

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!