SVAZ DŮCHODCŮ INFORMUJE

31.03.2012 11:01

Ohlédnutí a poděkování

Nový rok a druhý ročník „Naší univerzity třetího
věku“ jsme zahájili netradičně. 9. ledna
jsme navštívili hasičskou zbrojnici. Moc děkujeme
veliteli p. Vašíčkovi za prohlídku a poutavý
výklad. Ve druhé části odpoledne jsme si do
Klubu seniorů pozvali studenta 3. ročníku mikulovského
gymnázia Daniela Lyčku z Valtic,
který nám vyprávěl o tajuplném zámečku Katzelsdorf.
Studiem historie této rakouské vesnice
se intenzivně zabývá a věnoval mu první část
své středoškolské odborné činnosti. Bylo to
krásné setkání s mladým člověkem, který je tak
zapálený pro věc a má jasno o svém budoucím
povolání a profesi. Mikulovskému gymnáziu
lze jen gratulovat k takovému studentovi.

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!