Valtice a okolí

29.12.2010 16:52

Město Valtice- 1930.zip (80,1 kB)

FINTAJSL, Jakub. Valtice a okolí. Valtice: Výbor pro oslavu 10. výročí připojení Valticka k ČSR, 1930. Valtice po stránce turistické, s. 52 - 53.

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!