Výlety do nejbližšího okolí Valtic

14.05.2011 18:18

Katzelsdorfský zámeček v empírovém stylu z počátku 19. století se bohužel nedochoval. Stavba měla dvě části - lovecký zámeček a k němu přiléhající myslivnu s hospodářskými budovami. Ještě po II. světové válce byl objekt opraven a do roku 1953 sloužil jako součást bytu hajného a až do roku 1956 i jako sklad sena. Později objekt vyhořel. Začátkem 60. let byla stavba zbořena a rozebrána. Důvodem demolice byla jen několik stovek metrů vzdálená státní hranice. Dochoval se jen půdorys zámečku, torzo studny, žumpy, klenutého sklepa a ovocného sadu. V průjezdu ze zámeckého nádvoří do parku je instalován pískovcový reliéf představující lov na kance. Je to zřejmě jediná součást kamenické výzdoby zámečku, která se dochovala dodnes.

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!