Zaniklé dominanty Lednicko-valtického areálu III. - úryvek

01.12.2015 21:23

V minulých dílech jsme pomyslně procházeli lednickou zahradou v době vlády bratrů Aloise I. Josefa a Jana I. Josefa z Lichtenštejna. Dnes naše putování zakončíme mimo tento park – v Bořím lese, ve Valticích a v alejích spojujících (nejen) knížecí sídla.

 

Gloriet

Dosud málo známou stavbou, která se nacházela právě v Bořím lese, je tzv. Gloriet. Nešlo o lovecký zámeček, ale o pavilon (lusthaus), jehož počátky můžeme hledat v letech 1791-1792, kdy ...

"Historie se nezmění, budoucnost ano!"

Prosba o spolupráci!!!

Prosím pamětníky, nejlépe z doby bourání objektu a sloužících v pohraničí - na "Celňáku",  obyvatele města Valtic i ostatní osoby o poskytnutí případných informací, fotek, map atd. Případná anonymita bude respektována!!!

Moc děkuji za poskytnutí jakékoliv informace!!!