Reliéfy

Stěny průčelí byly oživeny reliéfy, které byly sestaveny se šlechtických znaků, amorů, lovené zvěře a větví stromů. V letech 1905-1907 za Jana II. z Liechtensteina byl objekt myslivny a zámečku opraven. Byly restaurovány reliéfy a součastně zde byly umístěny další dva reliéfy s loveckými motivy (lov na jelena a na divokého kance) pocházející z počátku 19. století a vytvořené pravděpodobně některého ze žáků významného sochaře Josefa Kliebera, které byly dosud umístěny na lichtenštejnském zámku v rakouském Seebensteinu. Restauraci reliéfů prováděl sochař Ludwig Wilhelm Stürmer.

Reliéf Lovu na divokého kance