MALOVANÝ KRAJ

Maurská vodárna v lednickém parku - květen/červen 2019

24.05.2019 20:38
Vodárna v lednickém parku byla postavena na pravém břehu náhonu nejdeckého mlýna na řece Dyji, protékajícího za zámkem. K roku 1673 existovalo na náhonu blíže neznámé vodohospodářské zařízení, k němuž údajně patřily vodojemy v Nejdku a v Lednici. V letech 1719–1721 bylo opravováno nákladem...

Převor valtického konventu milosrdných bratří Norbert Adam Boccius - nová zjištění - březen/duben 2019

24.05.2019 20:36
V roce 1721 je veden v seznamu žáků vídeňské univerzity student jménem Jiří Bock, který si zřejmě po svém odchodu do Uher latinizoval jméno na Dr. phil. a Dr. med. Jan Adam Jiří Boccius. Ve městě Temešváru (dnes v Rumunsku) se tomuto váženému vojenskému lékaři a jeho manželce Marie...

Syn otci, bratr bratrům – leden/únor 2019

27.01.2019 20:33
Společně se stavbou loveckých zámečků Rendez-vous či Pohansko (viz autorův článek v Malovaném kraji 6/2018 – pozn. red.) se nad Valticemi započalo se stavbou rodového památníku i rozhledny v podobě kolonády na Reistně (1810–1817/1823). Vypracováním plánové dokumentace byl rovněž v tomto...

Bohyni lovu Dianě a jejím ctitelům - listopad/prosinec 2018

29.11.2018 21:52
Lednicko-valtický areál je nepochybně krajinou ozvláštněnou mnoha loveckými zámečky. Některé po 200 letech od svého vzniku vyprávějí skrze kamenné reliéfy starověké příběhy, a je tak na každém z nás, zda dokážeme těmto stavbám porozumět. Jedním z nich je i Hardtmuthův Dianin chrám neboli...

Historie lichtenštejnské cihelny a keramičky v Poštorné - listopad/prosinec 2018

29.11.2018 21:51
V letech 1866-1867 nechala lichtenštejnská knížecí dvorská kancelář provést geologický průzkum u Bořího lesa na katastru tehdejší dolnorakouské obce Poštorná, dnes součásti města Břeclav. Průzkum prokázal naleziště kvalitní cihlářské hlíny a již v roce 1867 proběhl první zkušební výpal ve...

Nový dvůr a chov ovcí merino - červenec/srpen 2018

08.09.2018 11:32
Lednicko-valtický areál nebyl pouze místem s mnoha loveckými zámečky a jinými odpočinkovými stavbami. Toto území vedle zámeckých parků v Lednici a v nedalekých Valticích tvořily a stále tvoří též rybníky, lesy, vinice, polnosti a pastviny. Právě zde, v rostlinné a živočišné...

Historie lednických katakomb - květen/červen 2018

08.09.2018 11:31
Společně se stavbou nového palmového skleníku u lednického zámku podle plánů knížecího architekta Jiřího Wingelmüllera, probíhala současně i stavba podzemní části skleníku, tzv. katakomb, sloužící primárně v zimních měsících jako zimoviště subtropických rostlin pěstovaných v nádobách...

Hubertova šopa v lednickém parku - březen/duben 2018

05.05.2018 18:38
Snad každý návštěvník zámeckého parku v Lednici se při své procházce směrem k Janohradu alespoň na chvíli pozastavil nad ruinami stavby, stojící osamoceně uprostřed luk. Tímto pro někoho možná až tajemným objektem je tzv. Hubertova šopa. Její počátky nejsou zcela známé. Nejčastěji se objevuje...

Byl zámeček Lány dokončen až kolem roku 1918? - leden/únor 2018

30.01.2018 19:59
Zámeček Lány (něm. Lahnen Schloss) je dnes nejjižnější odpočinkovou stavbou v krajinné kompozici Lednicko-valtického areálu, kterou nechal vybudovat Jan I. Josef z Lichtenštejna během stavebního rozmachu na svých panstvích. Jak ale budova po svém dokončení vypadala a hlavně, jak je možné,...

Cihelna Otty Vodvářky a Víta Petrjánoše v Moravské Nové Vsi - listopad/prosinec 2017

29.11.2017 20:07
Někdy v polovině 19. století vznikla v Moravské Nové Vsi obecní cihelna, a to v části obce, které se říkalo Ukrajina, tj. dnešní ulice stejného jména. První cihly zde pálili usedlí havíři, následně sem obec dosadila cihlářského mistra, který měl cihelnu ve své vlastní režii, a platil...
1 | 2 | 3 >>

OCHRANA PŘÍRODY

Existuje Lolova mapa Býčí skály?

06.05.2017 22:37
V pátém čísle tohoto časopisu z roku 2012 uveřejnil autor Petr Zajíček zajímavý článek, informující čtenáře, že se pracovníkům Správy jeskyní ČR, oddělení péče o jeskyně, podařilo o rok dříve (tj. 2011) po více než sto letech znovu objevit zapomenutý a dle některých...

VALTICKÝ ZPRAVODAJ

Místní cihelny (2) - prosinec/2015

09.01.2016 22:22
Valtická městská cihelna V jednom z minulých čísel Valtického zpravodaje jsem se snažil sumarizovat základní a nové poznatky o historii liechtensteinské cihelny ve městě. Dnes na toto téma navážu několika poznámkami k historii městské cihelny.   Pravděpodobně díky stavebnímu...

Místní cihelny - červen/2015

09.01.2016 22:20
Historie knížecí cihelny ve Valticích Na konci ulice Polní, v místech dodnes označovaných U cihelny, existoval již koncem 18. století významný liechtensteinský podnik, tzv. knížecí cihelna. Přestože stále neznáme přesný rok založení podniku, je zřejmé, že to muselo být před rokem 1790,...

Knížecí hajný Matouš Vlašic - říjen/2014

09.01.2016 22:18
V březnovém čísle Valtického zpravodaje jsem se snažil čtenáře seznámit s historií zaniklé a zapomenuté Vlasičovy hájenky. V tomto čísle bych rád doplnil některé nové objevy, ale hlavně podal svědectví vnuka posledního hajného – Augustina Vlašice.     Historie Prozatím...

Historie Vlašicovy hájovny - březen/2014

09.01.2016 22:16
Myslivna v povědomí místních obyvatel známá jako Vlašicova, se dnes řadí již k zaniklým a pomalu zapomenutým stavbám v katastru města Valtice. Této budově, stejně jako velké části objektu sloužícího lesní správě, nebylo v minulosti věnováno příliš pozornosti. Tímto příspěvkem bych...

Hajní na Katzelsdorfské myslivně - září/2013

09.01.2016 22:15
V minulých číslech Valtického zpravodaje jsem se tématu Katzelsdorfského zámečku a hájovny několikrát věnoval. Snažil jsem se čtenářům přiblížit historii tohoto zaniklého saletu, který by byl dnes součástí krajinné kompozice Lednicko-valtického areálu. Nyní bych vás rád seznámil s osudy lidí,...

Zapomenutý valtický kostel - říjen/2012

09.01.2016 22:13
Každý, kdo zná alespoň částečně město Valtice, ví, že se zde nacházejí dva krásné barokní kostely – Nanebevzetí Panny Marie a kostel sv. Augustina (konventní kostel). Málo lidí už ale ví, a to i z řad valtických občanů, že ve městě byl ještě jeden kostel. Ten byl zasvěcený sv. Archandělovi...

Nejen Lednice má obelisk! - březen/2013

09.01.2016 22:13
Lednicko-valtický areál stále nevydal svá tajemství. Již v jednom z minulých čísel Valtického zpravodaje jsem se snažil přiblížit některé zapomenuté stavby, jako například Chrám Múz, Chrám Slunce nebo Čínský pavilon, které stály v lednickém parku. Nyní bych chtěl však připomenout ty...

Zaniklé stavby Lednicko-valtického areálu - září/2011

09.01.2016 22:12
Kromě zámečků, které dnes můžeme navštívit v Lednicko-valtickém areálu a za kterými sem jezdí turisté téměř z celého světa, stávali zde i stavby, které však zanikly a zůstaly jen nepatrné pozůstatky. Většina staveb zanikla už za dob Liechtensteinů; jmenujme ty nejznámější: Chrám múz, Chrám...

Nová informační tabule - září/2011

09.01.2016 22:11
V minulém díle Valtického zpravodaje jsem psal o 3D modelu Katzelsdorfského zámečku, který vytvořila Olomoucká firma Copyright MOF´s spol. s. r.o. Dále jste se mohli dočíst i o novém dokumentárním pořadu pro Českou televizi, s názvem Oživlá místa, jehož jeden díl se zabývá i zaniklým...

Oživlá místa - srpen/2011

09.01.2016 22:10
Katzelsdorfský zámeček znovu součástí LVA… …a to díky 3D modelu, který vytvořila společnost Copyright MOF´s spol. s r. o. Olomouc. Tato společnost se v součastné době zabývá tvořením modelů památek Lednicko-valtického areálu a mezi obvyklé salety zařadila i zaniklý Katzelsdorfský zámeček. Mezi...
1 | 2 >>

2013-2 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Aktivity „Po stopách Lichtenštejnů”

05.01.2014 18:56
Neznámé stavby Lednicko-valtického areálu Přednáška Daniela Lyčky se tradičně uskutečnila v aule Ad - ministrativního a školícího centra Jihomoravského kraje v Brně na ulici Cejl. Student historie z Masarykovy univerzity, který se dlouhodobě věnuje dějinám Lednicko-valtického areálu, přiblížil...

Hajní katzelsdorfského polesí

05.01.2014 18:52
Každá stavba, i ta zaniklá, má svou minulost a je spojená s lidmi, kteří v ní žili. V minulém čísle byla uveřejněna první část historie zaniklého Katzelsdorfského zámečku. V čísle, které právě čtete, je další a závěrečná část. V tomto příspěvku bych ale rád představil osudy...

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

05.01.2014 18:39
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenuto u stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student historie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů (Deutsche)

Das Katzeldorfer Schlössl und das Försterhaus bei Valtice (Feldsberg)

25.05.2013 14:57
Das ehemalige Jagdschlösschen bei Katzelsdorf, das in den 50-er Jahren infolge des Aufbaus einer strengeren Bewachung der tschechoslowakischen Staatsgrenze abgerissen wurde, ist heute ein fast vergessenes Bauwerk des Areals von Lednice und Valtice. Junger Forscher Daniel Lyčka, Student am...

2013-1 Bulletin Po stopách Lichtenštejnů

Katzelsdorfský zámeček a myslivna u Valtic

26.04.2013 20:51
Bývalý lovecký zámeček při Katzelsdorfu, který byl v padesátých letech strhnut z důvodu budování důslednější ostrahy státní hranice ČSSR, je dnes téměř zapomenutou stavbou Lednicko-valtického areálu. Mladý badatel Daniel Lyčka, student mikulovského gymnázia, ve své odborné středoškolské činnosti z...